Fotopanelen uit de tentoonstelling
Het gekroonde beeld altijd bebloemd

 
De grot was mijn hemel
Bernadette in bewondering voor de verschijning


De massa in LourdesDe ondergrondswe Basiliek

Ga aan de priesters vragen er een kapel te bouwen.


Dat men er in processie komt.


Lourdes als lichtstad.
                                                                
                                                              De Kruisweg

Koor en Binnenzicht van de RozenkransbasiliekDe kerk werd in 1901 als derde kerk van het Heiligdom in gebruik genomen. Zij werd gebouwd onder de eerste kapel van Lourdes, De Crypte, waarboven op weer de als 2e gebouwde kerk Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis staat . 
De kerk is gebouwd in Romeins-Byzantijnse stijl in de vorm van een groot Grieks kruis met een oppervlakte van ongeveer 2.000 m². In een waaier rond de apsis en de armen van de dwarsbeuk bevinden zich vijftien kapellen van elk 104 m². Elke kapel vertegenwoordigt een scène van de geheimen van de Rozenkrans, in drie groepen van vijf, respectievelijk de blijde geheimen, de droevige geheimen en de glorierijke geheimen.

 Het centrale mozaïek toont de Moeder Gods, die beschermend haar mantel spreidt over allen die tot haar komen.Het hoofdaltaar
Kaart uit 1906


 

Kaarten met verhaal der verschijningen

Bernadette kwam hout sprokkelen

De Dame vroeg om er een kapel te bouwen


" Ik ben de Onbevlekte maagd "


De Dame vroeg om uit de bron te drinken

Het wonder van de brandende kaars

 

De Crypte


Eveneens zijn er kaarten met de voorstelling van de Crypte


Klik op de kaart voor video over de crypteIn 1862  voorzag Mgr Laurence in de bouw van een crypte op de rots van Massabielle en die van een kerk waarvan het koor zich precies boven de plaats van de verschijning zou bevinden.       De crypte werd vier jaar later voltooid en plechtig ingehuldigd op 19 mei 1866, de vooravond van Pinksteren, in aanwezigheid van Bernadette.                                                               

Op het fronton van de toegangsdeur bevindt zich het medaillon van paus Pius X, die de decreten uitvaardigde over frequente communie en communie voor kinderen. De muren van de crypte zijn, evenals die van de lange gang die ernaartoe leidt, bedekt met ex-voto's.

Het hoofdaltaar, met daarboven een Maagd met Kind is het werk van de beeldhouwer Joseph Fabisch in 1868, 

De Saint-Joseph-kapel herbergt het reliekschrijn, gemaakt door de Lyonnais-goudsmeden Armand-Calliat-Catelant, met een relikwie van Saint Bernadette, in dit geval haar vijfde rechterrib, genomen tijdens de derde opgraving in 1925. I


 Bernadette te Bartres


Bartrès is een klein stadje op 3-4 km van Lourdes 

Je kunt er met de auto of bus komen (grote parkeerplaats), maar jonge bedevaarders en de meest sportievelingen kunnen de reis te voet maken vanuit de heiligdomen van Lourdes ( 1u30 lopen). 

Bernadette bracht hier het tweede jaar van haar jeugd door: van november 1844 tot 1 april 1846 werd ze toevertrouwd aan een voedster uit Bartrès, omdat haar moeder haar geen borstvoeding kon geven. Daarna keerde ze daar in 1857, op 13-jarige leeftijd, voor vijf maanden terug om de schapen te hoeden.

De parochiekerk St Jan baptist uit de 14e eeuw dreigde in 1855
een ruïne te worden en werd bijna geheel herbouwd.


De kamer waar Bernadette verbleef
Bij het verlaten van Bartrès, richting Lourdes, is er een oratorium gewijd aan Ste- Bernadette. Dit is het startpunt voor de schaapskooi waar de jonge herderin de schapen hoedde. 
 


Binnenzicht van de kerk
Het belangrijkste stuk van de kerk is dit altaarstuk uit het begin van de 18e eeuw , bestaande uit drie delen die het leven en de dood van Johannes de Doper vertellen. Links: de Visitatie, in het midden: de doop van Christus door de heilige Johannes, rechts: de onthoofding. Bernadette verbleef er 9 maanden om er de schapen te hoeden

Op veel kaarten is de voorstelling van schapen en Bernadette als 

 

Bernadette in het klooster te Nevers


           Voor veel bedevaarders gaat de Lourdesreis gepaard met een bezoek aan Neversvan waar zij ook een kaart sturen.

                       
Lourdesgrot in het klooster

         


                        

Medezusters in gebed bij het ziekbed van Bernadette           


Bernadette op har sterfbed en in het schrijn

 

Het gastenverblijf Cité st PierreGelegen op de hoogten van Lourdes, op 10 minuten lopen van het Heiligdom, is de Cité Saint-Pierre een opvangcentrum van Secours Catholique-Caritas France in Lourdes.


De missie van Cité Saint Pierre maakt deel uit van die van Secours Catholique om pelgrims in moeilijkheden te verwelkomen.
Elk jaar verwelkomt men
22.000 pelgrims uit 50 landen
1.000 vrijwilligers van 35 nationaliteiten
100.000 bezoekers die komen ontdekken en delen
In een omgeving bestaande uit:
32 Ha groen
465 bedden voor pelgrims in 240 kamers in 6 paviljoens
12 vergaderzalen met 50 tot 1000 zitplaatsen
Er is een restaurant met 465 zitplaatsen.

De Cité Saint Pierre is in de eerste plaats bedoeld voor behoeftige pelgrims die door delegaties van Secours Catholique of Caritas naar het buitenland worden gestuurd (40%)

Het is ook een plaats van ontvangst voor andere bewegingen en diensten die gewonden in het leven begeleiden (Arche, pastorieën, parochies, Sappel, reizigers, enz.) uit Frankrijk of de wereld (voornamelijk Europa)

Buiten het bedevaartseizoen is het ook een plaats van sessies voor Secours Catholique of kerkelijke bewegingen en diensten.

In de collectie postkaarten zijn er van gasten die er verbleven.


Klik op de foto voor' de website van Cité St  Pierre


De schaapstal die dienst doet als kapel


                 

Mariabeeld in de kapel
                    
Maria der Armen


Openlucht kathedraal                                                 
Binnenzicht van de schaapstal